Stimmrechtsmitteilungen

ENGLISH DEUTSCH

Stimmrechtsrechtsmitteilungen gem. § 21 Abs. 1, § 26a und §27a Abs. 1 WpHG (Veröffentlichungen gem. § 26 Abs. 1 WpHG)

19.06.2017 DH Verwaltungs GmbH, OH Verwaltungs GmbH §27a
07.06.2017 Berthold Wipfler
02.06.2017 Dietmar Hopp
02.06.2017 Gilbert Gerber
31.05.2017 Dietmar Hopp
16.05.2017 Gesamtstimmrechte
05.01.2017 Oliver Hopp
19.12.2016 Oliver Hopp
19.12.2016 Oliver Hopp
19.12.2016 Berthold Wipfler
19.12.2016 Dietmar Hopp
20.06.2016 Hopp LT Vermögensverwaltungs GmbH §27a
14.06.2016 Dietmar Hopp
07.06.2016 Dietmar Hopp
06.06.2016 Dietmar Hopp
31.05.2016 Financière de Tubize S.A.
31.05.2016 UCB Biopharma SPRL
18.05.2016 Berthold Wipfler / dievini §27a
06.05.2016 UCB S.A.
06.05.2016 Dietmar Hopp
06.05.2016 Oliver Hopp
03.05.2016 Berthold Wipfler
27.04.2016 Gesamtstimmrechte
15.01.2016 DH-Holding GmbH & Co. KG_§27a

Archiv Stimmrechtsmitteilungen 2006-2015

 

Seite gelesen: 1078 | Heute: 3